Rezervácia pobytu

Požiadať o nezávaznú ponuku.

Podľa možnosti, prosím, vyplňte všetky body! Ďakujeme!

Cestovné údaje

Prosím, zadajte dátum odchodu a príchodu vo formáte ĎĎ.MM.RRRR.

Tu máte možnosť zadať náhradný alebo dodatočný termín príchodu a odchodu.

Počet osôb

Pre jednu presne stanovenú ponuku.

Kontaktné údaje

Prosím, zadajte Vaše meno a e-mail, telefónne číslo alebo kompletnú adresu.

 

 

:
Appartements Jägerheim
Familie Susanne Paratscher
Dorfstraße 1a
6384 Waidring

Tel.: +43 5353 5309
info@appartements-waidring.at
www.appartements-waidring.at

PillerseeTal Card